Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je pas inschrijven met de 'vrije inschrijvingen'. Die starten vanaf 23 mei 2024 (vanaf 9u) voor het schooljaar 2024-2025. Neem hiervoor contact op met de school.
Op dat moment bestaat de kans dat meerdere klassen/scholen al volzet zijn.

 

Wat als mijn kind van 2022 pas zal starten in september 2025?

Alle kinderen van 2022 moeten nu aanmelden en inschrijven, ongeacht de instapdatum. Zo ben je zeker van een plaats in de klasgroep.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Ternatse basisscholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website (zie tabblad 'scholen' voor de contactgegevens, of klik hier).

Kinderen uit de voorrangsgroep (broers, zussen en kinderen van eigen personeel geboren in 2022) schrijven onmiddellijk in voor de school waar de broer/zus is ingeschreven of waar een ouder deel uitmaakt van het personeel.

Andere kinderen raden wij aan om aan te melden voor minstens 3 scholen.
Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven.
Op dat moment bestaat de kans dat er klassen/scholen volzet zijn. 

Plaats 1 = de school met de grootste voorkeur

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van jouw kind nodig om het aan te melden.
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de KIDS-ID of ISI+kaart van jouw kind (bovenaan rechts).

Het domicilieadres van het kind (voor meer informatie, zie verder: 'welk adres geef ik op?').

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Jouw kind kan NIET toegewezen worden aan een school die je NIET gekozen hebt.

  

Krijgen broers of zussen voorrang?

Ja. Je krijgt voorrang als er al een broer of zus is ingeschreven in de school.

Is je kind geboren in 2022?

Je hebt de kans om in te schrijven tijdens de voorrangsperiode (29/1 - 16/1). Je bent dan zeker van een plaats in de instapklas.

Heb je de voorrangsperiode gemist? Dan geldt dezelfde aanpak als voor kinderen die ouder zijn (zie hieronder).

Is je kind geboren in 2021 of vroeger?

Vink bij het aanmelden aan dat je kind al een broer of zus heeft in de school.

Als er vrije plaatsen zijn, krijgen broers en zussen voorrang. OPGELET: dit geeft geen garantie op een plaats.

 

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen kan je raadplegen op deze website onder de rubriek 'vrije plaatsen'.

Voor de start van de inschrijvingen van de voorrangsgroepen (eind januari) communiceren we voor de eerste keer over het aantal vrije plaatsen.

De cijfers krijgen een update voor de start van de aanmeldingsperiode.

Voor de start van de vrije inschrijvingen communiceren we opnieuw de laatste cijfers over het aantal vrije plaatsen.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Er wordt gewerkt met een voorrangsperiode voor broers en zussen EN kinderen van eigen personeel geboren in 2022. Deze groep heeft altijd voorrang.
Zij nemen dus de eerste plaatsjes in.

De resterende vrije plaatsen worden ingenomen op basis van de toekenning na aanmelding.
Het aantal nog beschikbare vrije plaatsen wordt gecommuniceerd voor de aanmeldingsperiode start.

Plaatsen worden eerst toegewezen op basis van voorkeur en pas nadien op basis van afstand in vogelvlucht (domicilie van het kind tot de school).
Hoe gaat dit precies in zijn werk? 
 

 • Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om alle aangemelde kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Per school wordt een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als mogelijke keuze opgaven. Die lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van jouw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school'.

 • Het systeem bewaart de naam van jouw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor die scholen zal je een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontvangen. 

 

Fictief voorbeeld:

Kind x wordt aangemeld voor 1. De Brug (0.25 km) 2. De Droomgaard Meersstraat (0.36 km)  3. Horizon (0.28 km)
Kind x wordt toegewezen aan De Droomgaard Meersstraat en komt op de wachtlijst van De Brug.
Hij valt weg uit de lijst van Horizon omdat dat een school van lagere keuze is.

Kind y wordt aangemeld voor 1. De Droomgaard Dahlialaan (3 km) 2. GBS De Kiem Wambeek (0.18 km) 3. GBS De Kiem Lombeek (2,3 km).
Kind y krijgt geen ticket voor inschrijving en komt op de wachtlijst voor alle opgegeven scholen.
De ouders moeten niets doen en wachten af tot een school hen opbelt wanneer er een plaats vrij komt.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand in vogelvlucht wordt berekend via geopunt.be. Het betreft de afstand van de school tot aan het domicilieadres.
Er wordt steeds vertrokken van het middelpunt van het perceel.

Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst. 

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres.
Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wat als je verhuist?

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je in het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een aankoopakte, een huurcontract of bouwvergunning met bewijs van bouwbedrijvigheid.
De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend.
Alle bewijzen dienen doorgemaild te worden naar aanmelden@ternat.be voor het einde van de aanmeldingsperiode. 
Een compromis is ook geen geldig bewijsstuk om een verhuis aan te tonen.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst.

Ook indien je toestemming krijgt om je nieuwe adres als referentieadres te gebruiken, meld je aan met het domicilieadres van het kind. De beheerder van het aanmeldingssysteem zal het domicilieadres aanpassen naar het referentieadres.

Wat bij onenigheid bij echtscheiding?

De standaardprocedure blijft dat één ouder de aanmelding doet. De ouder gebruikt hiervoor het domicilieadres van het kind.

Indien je het niet eens bent met de aanmeldingskeuzes van de andere ouder, laat dit dan zo snel mogelijk weten via aanmelden@ternat.be

  

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar. Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@ternat.be voor het einde van de aanmeldingsperiode.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@ternat.be.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • jouw ticket voor inschrijving in de school
 • de kids-ID of ISI+ kaart van jouw kind
 • een attest van hoofdverblijfplaats van je kind (wil je weten hoe je dit aanvraagt? zie verder: 'hoe vraag ik een attest van hoofdverblijfplaats aan?')
 • jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 

Hoe vraag je een attest van hoofdverblijfplaats aan voor je kind?

Digitaal:

 • Via het e-loket van je gemeente.
  • Voor inwoners van Ternat kan dit via deze link (verschillende aanmeldopties: itsme, eID kaartlezer...). Je kan als ouder in eigen naam aanmelden en vervolgens aanduiden bij 'indiening' dat het gaat over een document over 'mijn kind'. Voor meer informatie: website van de gemeente Ternat.
 • Via 'mijn dossier': de online toepassing van het rijksregisternummer (aanmelden via eID kaartlezer).

Niet digitaal:

 • Vraag het attest aan bij het loket van je gemeente.

Hulp nodig? Contacteer aanmelden@ternat.be of de dienst welzijn (02 451 45 40).

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw 'ticket voor inschrijving' staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode.
Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in die school.
Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode (22 april t.e.m. 13 mei 2024), vervalt jouw ticket.
Het is dus aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school. 

 

Wat is een bericht van 'niet-gunstige rangschikking' of 'rangschikking op de wachtlijst' in een niet-toegewezen school?

Indien je voor een school een 'bericht van niet-gunstige rangschikking' ontving, moet je niets doen.
Op dit document staat vermeld welke plaats jouw kind inneemt op de wachtlijst van de scholen die je hebt gekozen.

Je ontvangt ook een 'document van niet-gerealiseerde inschrijving' als bewijs van inschrijving op de wachtlijst van de school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De school moet de volgorge van de wachtlijst volgen:

 • tot en met 30 juni 2025 voor de kinderen geboren in 2022.
 • tot en met de 5e schooldag van oktober van het schooljaar 2024-2025 voor alle andere kinderen.

 Kinderen geboren in 2021 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2024, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2024-2025.

  

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@ternat.be.

De beheerder zal jouw klacht voorleggen aan de ombudsdienst.

Indien je nog steeds vindt dat jouw weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten.

Klik hier voor de contactgegevens van de Commissie Leerlingenrechten.

 

Ombudsdienst inschrijvingen

Je kan contact opnemen met de ombudsdienst via aanmelden@ternat.be.

 

Hoe is de ombudsdienst samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bevat minstens volgende leden:

 • een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging
 • een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de ombudsdienst inschrijvingen instaat
 • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur
 • een onafhankelijke voorzitter 

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst tijdens de aanmeldingsperiode?

De ombudsdienst behandelt materiële en technische fouten die zich voordoen tijdens het verloop van de aanmeldingsprocedure. Ze behandelt ook vragen over een erkenning van een uitzonderlijke aanmeldsituatie.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt die behandeld door de ombudsdienst.
 • De ombudsdienst zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
 • De ombudsdienst kan toelating geven om een toekomstig domicilieadres op te geven in plaats van het huidig domicilieadres (bv. wanneer je binnenkort op een andere locatie zal wonen). 
  • Zie hoger voor meer informatie over het aanvragen van het gebruik van een ander adres ('welk adres geef ik op?').

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst na de aanmeldingsperiode?

 • De rangordening en toewijzing van kinderen aan scholen worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen vervalt het recht op inschrijving.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders via aanmelden@ternat.be. De beheerders leggen die klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties.
 • Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd. 

 

 

 

Meer informatie over de regelgeving vindt u in deze Omzendbrief.