Informatie

Wie moet in 2020 aanmelden?

  • Niemand

Voor het schooljaar 2020-2021 wordt niet gewerkt met het centraal aanmeld systeem daar er geen capaciteitsprobleem is. Inschrijven kan in de school naar keuze vanaf 2 maart 2020.

 

Wie moet in 2021 aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2019

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2018 die pas effectief starten met school op 1 september 2021 (schooljaar 2021-2022).

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.